Organisatie

Naam stichting
De stichting draagt de naam: KOMunity

Zetel
Zij heeft haar zetel in Hoogezand-Sappemeer in de gemeente Midden-Groningen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • Klaas – Voorzitter
  • Mirjam  – Penningmeester
  • Rudolf  – Secretaris

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Een bestuurder kan niet over de middelen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen middelen.

Kernwaarden, 2021-2023
  • Wij dragen zorg voor een inclusieve samenleving in onze regio; door werk te maken van het wegnemen van belemmeringen, hierbij richten we ons tenminste op sport, spel, onderwijsbegeleiding en zingeving, dit stimuleert kansengelijkheid;
  • Wij werken vanuit potentie, dat betekent dat we gebruik maken van de talenten van vrijwilligers en deelnemers die ons gegeven worden. Vrijwilligers en deelnemers staan in hun kracht en dit maakt hen loyaal;
  • We zijn een verbindende organisatie, op menselijk maar ook op organisatorisch niveau, we hebben verbinding als doel. We werken samen waar mogelijk;
  • We willen de christelijke vrijwilligers laten groeien in potentie door ruimte te scheppen voor zingeving, we maken hierbij gebruik van intervisie en onderwijs;

Help jij ons een stap verder?

Help mee als vrijwilliger of met een donatie.