Organisatie


Wie zijn we?
We zijn christenen van verschillende kerken.

Wat doen we?
We trekken vriendschappelijk met elkaar op, volgen Jezus en verwelkomen iedereen die met ons mee wil doen.

Hoe doen we dat?
We organiseren activiteiten die mensen met elkaar verbindt. We starten (behalve bij KOMonderwijs) met gebed en delen tijdens de pauzes een waardevolle levensles uit de Bijbel.

Waarom doen we dat?
Op basis van de Bijbel geloven we dat Jezus Gods Zoon is, Die voor de zonden van alle mensen is gestorven, is opgestaan en regeert als Koning. Het is Gods verlangen dat alle mensen in liefde met Hem en met elkaar leven. Ons verlangen is om Gods Koninkrijk, waarover Jezus regeert, zichtbaar te maken. Iedere deelnemer aan onze activiteiten ervaart dat hij/zij welkom is, wordt gezien en gehoord.

Waar doen we dat?
Stichting KOMunity is gevestigd in Hoogezand-Sappemeer in de gemeente Midden-Groningen, waarbinnen we actief zijn.
Ons BESTUUR bestaat uit Klaas (voorzitter), Mirjam (penningmeester) en Rudolf (secretaris).
Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en beschikken niet zelf over de middelen van de stichting.


Kernwaarden, 2021-2023
  • Wij dragen zorg voor een inclusieve samenleving in onze regio; door werk te maken van het wegnemen van belemmeringen, hierbij richten we ons tenminste op sport, spel, onderwijsbegeleiding en zingeving, dit stimuleert kansengelijkheid;
  • Wij werken vanuit potentie, dat betekent dat we gebruik maken van de talenten van vrijwilligers en deelnemers die ons gegeven worden. Vrijwilligers en deelnemers staan in hun kracht en dit maakt hen loyaal;
  • We zijn een verbindende organisatie, op menselijk maar ook op organisatorisch niveau, we hebben verbinding als doel. We werken samen waar mogelijk;
  • We willen de christelijke vrijwilligers laten groeien in potentie door ruimte te scheppen voor zingeving, we maken hierbij gebruik van intervisie en onderwijs;

Help jij ons een stap verder?

Help mee als vrijwilliger of met een donatie.